AdBlue near you
Disclaimer
Disclaimer message
Disclaimer message

Indicele prețului AdBlue® se bazează pe doi subindici:
A. 40% se bazează pe prețul Urea Prilled Bulk FOB – Baltic. Acest indice este calculat în baza raportului CRU lunar: Urea Prilled Bulk FOB – Baltic
B. 60% se bazează pe indicele prețurilor de consum Eurostat. Acest indice este calculat în baza datelor publicate pe site-ul Eurostat, utilizând indicii din luna anterioară lunii publicate.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  HICP (indice armonizat al prețurilor de consum) – toate articolele – indice (2015 = 100)/zona euro (19 țări).

Cursul de schimb EUR – USD poate să fie găsit pe site-ul web al ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. Mai jos puteți să găsiți o descriere detaliată cu un exemplu al modului în care indicele este calculat.

Evoluțiile lunare ale acestui indice sunt publicate pe acest site web.

Descrierea detaliată cu un exemplu al modului în care indicele prețului AdBlue® este calculat:

  1. Urea Prilled Bulk FOB – Baltic (tonă metrică)

În fiecare săptămână, CRU publică o cotație pentru prețurile Urea Prilled Bulk FOB – Baltic. Indicele lunar este calculat după cum urmează: se ia prețul mediu lunar, în USD, din raportul CRU, se convertește în EUR utilizând cursul valutar mediu lunar, așa cum a fost publicat de ECB și se calculează indicele lunar din această cotație.

La finalul fiecărei săptămâni a lunii, este calculată variația indicelui: variația indicelui este egală cu variația dintre ultimul indice lunar cunoscut împărțit la cel anterior.

Ca exemplu, calculăm variația indicelui prețului ureei din data de 1 ianuarie 2016:
Urea Prilled Bulk FOB – Baltic, decembrie 2015: 226,16
Urea Prilled Bulk FOB – Baltic, noiembrie 2015: 239,60
Variația indicelui ureei pentru ianuarie 2016: (226,16 – 239,60)/239,60 = -5,61%

Ad B. Indicele prețurilor de consum Eurostat

La http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000, puteți găsi indexarea în zona Euro (19 țări).

La finalul fiecărei săptămâni a lunii, este calculată variația indicelui: variația indicelui este egală cu variația dintre ultimul indice lunar cunoscut împărțit la cel anterior.

Ca exemplu, calculăm variația indicelui prețurilor de consum din data de 1 ianuarie 2016:
Prețurile de consum HICP – toate articole – indice (2015 = 100) decembrie 2015: 100,19
Prețurile de consum HICP – toate articole – indice (2015 = 100) noiembrie 2015: 100,34
Variația indicelui prețurilor de consum pentru ianuarie 2016: (100,19 – 100,34)/100,34 = -0,15%

Actualizare preț pentru 1 ianuarie 2016:
40% din variația indicelui ureei: 40% din -5,61% = -2,24%
60% din variația indicelui prețurilor de consum: 60% din -0,15% = -0,09%

Scăderea prețului pentru 1 ianuarie 2016 = 2,33%