AdBlue near you

STANDARDUL DE EMISII EURO 6: Despre ce este vorba?

  • Non classé

În 2017, se pune accentul pe standarde și reguli legate de mediul înconjurător și poluare. Și, fără nicio surpriză, o mare parte din discuții se axează pe vehiculele rutiere.

Rezultatul a fost crearea unui nou standard, Euro 6c, care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2017. Acest standard se aplică în principal industriei auto și impune producătorilor să implementeze schimbări majore produselor oferite.

Ce este „Euro 6”?

Standardul european Euro 6 este un standard de mediu care a intrat în vigoare în luna septembrie 2015. Scopul său este de a limita emisiile anumitor gaze poluante produse de vehiculele rutiere. Cu alte cuvinte, forțează producătorii să construiască autoturisme și autocamioane mai „curate”. Producătorii trebuie să respecte niveluri din ce în ce mai mici de emisii de particule în suspensie și oxid de azot (NOx).

Aplicate inițial vehiculelor grele, din anul 1991, standardele europene se aplică și vehiculelor ușoare. În anii următori, emisiile de oxid de azot s-au redus considerabil și tendința continuă.

Aceste standarde pentru vehicule ușoare sunt numerotate de la 1 la 6. Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai nou este standardul. Euro 6 este cel mai nou standard și se aplică tuturor vehiculelor înregistrate după 1 septembrie 2015 inclusiv. Aceasta înseamnă că toate vehiculele comercializate într-un stat UE după această dată trebuie să respecte standardul Euro 6.

Reducerea catalitică selectivă (SCR), în combinație cu AdBlue®, este cea mai eficientă soluție pentru eliminarea emisiilor de oxid de azot. Este cea mai populară soluție pentru producători și organismele europene. De la lansarea sa în luna octombrie 2006 pentru vehiculele grele, AdBlue® (creat de GreenChem) a revoluționat modul de tratare a emisiilor de oxid de azot. Majoritatea camioanelor construite după 2006 și toate cele construite după luna octombrie 2012 folosesc tehnologia SCR care include AdBlue®.

Cum se desfășoară testele?

De la introducerea standardului Euro, testele sunt desfășurate conform noului ciclu de conducere european (NEDC) (New European Driving Cycle) care a fost dezvoltat în 1973.

NEDC reprezintă o serie de teste bazate pe accelerarea și decelerarea motoarelor pe bancul de probă. Emisiile poluante sunt măsurate în fiecare etapă și aceasta permite stabilirea unui nivel mediu de emisii de noxe.

Cu toate acestea, rezultatele obținute prin această tehnică sunt considerate a fi prea îndepărtate de ceea ce produc efectiv vehiculele pe drum. Din această cauză, NEDC a fost înlocuit la începutul lunii septembrie 2017 cu o procedură de testare recunoscută pe plan internațional pentru vehiculele ușoare pentru pasageri și comerciale denumită procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) (WLTP).
Noul ciclu de teste ia în calcul viteze mai mari, o accelerare/decelerare mai dinamică și autentică și condiții mai stricte de măsurare a vehiculelor decât în cazul NEDC. De aceea WLTP este mai precis decât testul curent în laborator și reflectă mai bine condițiile reale.

Cu toate acestea, în ciuda acestei precizii mai bune, poate să fie observată o variație între o situație din realitate și o situație influențată de mai mulți factori, de exemplu locul unde este condus vehiculul și stilurile de conducere.

Aceasta înseamnă că o nouă procedură de testare pentru măsurarea emisiilor generate în condiții reale de conducere (Real Driving Emissions) (RDE) va fi introdusă pentru a completa testele din laborator. Această procedură este concepută pentru a indica faptul că vehiculele produc mai puține emisii atât în laborator, cât și pe drum. Măsurătorile RDE vor completa cerințele de testare existente. Europa va fi prima regiune din lume care va implementa astfel de teste la drum. Se speră că această abordare dublă a certificării va oferi o garanție suplimentară șoferilor că emisiile scăzute pretinse de producător există și în lumea reală.

NEDC Greenchem AdBlue4you

Poluanții testați

Sunt măsurate toate substanțele conținute în emisii, de la particulele de oxid de azot (NOx) la CO2. Pragurile aplicate poluanților în timpul testelor s-au schimbat periodic de-a lungul timpului și la introducerea noilor standarde.

De la introducerea Euro 1, oxidul de azot a înregistrat cea mai mare reducere a nivelului său permis. Standardele Euro 1 și 2 nu au luat acest lucru în calcul. Apoi, pragul său acceptabil s-a modificat de la 500 mg/km (Euro 3 în 2001) la 80 mg/km (Euro 6 în 2015).

În ceea ce privește particulele în suspensie (PM) emise de motoarele diesel, Euro 1 le-a limitat la 140 mg/km, în timp ce Euro 6 a introdus un prag de 4,5 mg/km. Standardele Euro 1 – 4 nu au impus limite de emisii pentru vehiculele cu motoare pe benzină în ceea ce privește particulele în suspensie. Acestea au fost introduse de Euro 5, standard lansat în 2009. Acum sunt acoperite toate tipurile de motoare cu combustie internă. De aceea, nu este lipsit de temei să subliniem faptul că producătorii, pentru a respecta standardele, au reușit să construiască vehicule din ce în ce mai „curate”.

AdBlue®, un agent de reducere a emisiilor de oxid de azot

AdBlue® este soluția folosită cel mai frecvent de producători pentru a reduce emisiile de oxid de azot ale vehiculelor cu motoare diesel și respectă standardul Euro 6. AdBlue® transformă cea mai mare parte din oxidul de azot în vapori de apă și diazoderivați, ambele elemente fiind inofensive pentru oameni.

Reducerea catalitică selectivă funcționează prin adăugarea în gazele de eșapament a agentului de reducere a oxidului de azot. Cu alte cuvinte, AdBlue®.

AdBlue® face ca vehiculele moderne să fie chiar mai puțin poluante. Vehiculele diesel care folosesc AdBlue® respectă noile standarde europene.

Nu în ultimul rând, folosirea AdBlue® la vehiculele cu motoare diesel reduce emisiile de oxid de azot cu 95%.

GreenChem design

Share this post